• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Afdrukken

Beloningsbeleid

. Posted in ANBI

In de statuten onder artikel 4.5 staat met betrekking tot het beloningsbeleid het volgende opgenomen 

 

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Afdrukken

Ons beleid

. Posted in ANBI

Het algemene beleid van Stichting Tsjerkin is

  • om elk jaar minimaal één lokaal project in het adoptiegebied te realiseren
  • jaarlijks een studentenproject/workshop te organiseren.

De kosten voor de projecten in het adoptiegebied worden gefinancierd uit donaties en giften.

Het studentenproject wordt door de deelnemers zelf bekostigd. Stichting Tsjerkin stelt het programma samen en zorgt voor ondersteuning en begeleiding tijdens het verblijf in Nederland. 

 

Contact

Dhr. R.de Wilde
Secretaris Stichting Tsjerkin
Hendrick de Keyserlaan 2
7425 NH Deventer

tel: 0570-65 11 81
bankgegevens:
IBAN             NL50RABO0384553133
SWIFT/BIC    RABONL2U 

KvKnr. 41245122
RSIN 8030.31.130

Contactformulier

Sponsor

Boschland accountants en adviseurs verzorgt de jaarrekening van Stichting Tsjerkin