• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Afdrukken

Balans

. Posted in ANBI

 

BALANS PER 31-12 van        
    2020 2019 2018 2016
Activa          
           
Vlottende activa          
Vorderingen   € 0 € 0 € 0 € 0
Liquide middelen   21.614 21.875 22.180 € 38.090
Totale activa   € 21.614 21.875 22.180 € 38.090
           
           
Passiva          
Stichtingskapitaal         € 38.366,00

Contact

Dhr. R.de Wilde
Secretaris Stichting Tsjerkin
Hendrick de Keyserlaan 2
7425 NH Deventer

tel: 0570-65 11 81
bankgegevens:
IBAN             NL50RABO0384553133
SWIFT/BIC    RABONL2U 

KvKnr. 41245122
RSIN 8030.31.130

Contactformulier

Sponsor

Boschland accountants en adviseurs verzorgt de jaarrekening van Stichting Tsjerkin