• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Afdrukken

Balans

. Posted in ANBI

 

BALANS PER 31-12 van          
    2016 2015 2014 2013 2012
Activa            
             
Vlottende activa            
Vorderingen   € 0,00 -€ 381,00 € 290,00 € 442,00 € 668,00
Liquide middelen   € 38.090,00 € 38.443,00 € 38.543,00 € 40.300,00 € 43.630,00
Totale activa   € 38.090,00 € 38.062,00 € 38.833,00 € 40.742,00 € 44.298,00
             
             
Passiva            
Stichtingskapitaal   € 38.366,00 € 38.062,00 € 38.833,00 € 40.742,00 € 44.298,00

Contact

Dhr. R.de Wilde
Secretaris Stichting Tsjerkin
Hendrick de Keyserlaan 2
7425 NH Deventer

tel: 0570-65 11 81
bankgegevens:
IBAN             NL50RABO0384553133
SWIFT/BIC    RABONL2U 

KvKnr. 41245122
RSIN 8030.31.130

Contactformulier

Sponsor

Boschland accountants en adviseurs verzorgt de jaarrekening van Stichting Tsjerkin