Afdrukken

Balans

. Posted in ANBI

 

BALANS PER 31-12 van          
    2016 2015 2014 2013 2012
Activa            
             
Vlottende activa            
Vorderingen   € 0,00 -€ 381,00 € 290,00 € 442,00 € 668,00
Liquide middelen   € 38.090,00 € 38.443,00 € 38.543,00 € 40.300,00 € 43.630,00
Totale activa   € 38.090,00 € 38.062,00 € 38.833,00 € 40.742,00 € 44.298,00
             
             
Passiva            
Stichtingskapitaal   € 38.366,00 € 38.062,00 € 38.833,00 € 40.742,00 € 44.298,00