• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Afdrukken

Staat van baten en lasten

. Posted in ANBI

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER            
  2020 2019 2018 2016 2015 2014
Baten € 1.532,00 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.580,00 € 2.680,00
             
Kantoorkosten         € 32,00
Algemene kosten € 1.793,00 € 1.805,00 €  1.725,00  € 277,00 € 1.880,00 € 2.211,00
Projectkosten € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 651,00 € 2.636,00
Lasten € 1.793,00 €1.805,00 € 225,00  € 277,00 € 2.531,00 € 4.879,00
             
rentebaten en soortgelijke opbrengsten € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00 € 180,00 € 289,00
             
Resultaat € -261,00  € -305,00 -€ 225,00  -€ 277,00 -€ 771,00 -€ 1.910,00

 

 

 

 

Contact

Dhr. R.de Wilde
Secretaris Stichting Tsjerkin
Hendrick de Keyserlaan 2
7425 NH Deventer

tel: 0570-65 11 81
bankgegevens:
IBAN             NL50RABO0384553133
SWIFT/BIC    RABONL2U 

KvKnr. 41245122
RSIN 8030.31.130

Contactformulier

Sponsor

Boschland accountants en adviseurs verzorgt de jaarrekening van Stichting Tsjerkin