• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Afdrukken

Staat van baten en lasten

. Posted in ANBI

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER          
  2016 2015 2014 2013 2012
Baten € 0,00 € 1.580,00 € 2.680,00 € 3.173,00 € 3.819,00
           
Kantoorkosten     € 32,00    
Algemene kosten € 277,00 € 1.880,00 € 2.211,00 € 2.130,00  
Projectkosten € 0,00 € 651,00 € 2.636,00 € 5.040,00  
Lasten € 277,00 € 2.531,00 € 4.879,00 € 7.170,00 € 3.614,00
           
rentebaten en soortgelijke opbrengsten € 0,00 € 180,00 € 289,00 € 441,00 € 439,00
           
Resultaat -€ 277,00 -€ 771,00 -€ 1.910,00 -€ 3.556,00 € 644,00

 

 De gemaakte kosten over 2016 zijn de jaarlijkse vaste kosten. 

 

Contact

Dhr. R.de Wilde
Secretaris Stichting Tsjerkin
Hendrick de Keyserlaan 2
7425 NH Deventer

tel: 0570-65 11 81
bankgegevens:
IBAN             NL50RABO0384553133
SWIFT/BIC    RABONL2U 

KvKnr. 41245122
RSIN 8030.31.130

Contactformulier

Sponsor

Boschland accountants en adviseurs verzorgt de jaarrekening van Stichting Tsjerkin