Afdrukken

Nieuwe schoolborden in Perkovitsji

. Posted in Perkovitsji

Zoals bekend is Tsjerkin dit jaar gestart met het eerste project in het nieuwe adoptiegebied Perkovitsji.
Dat betrof de vervanging van alle schoolborden van de school in het dorp.
De vijftien aanwezige borden waren bijna 40 jaar oud en zijn vervangen door moderne whiteboards en één digitaal bord met alle bijbehorende accessoires. Daartoe hadden we een bedrag van € 5000 toegezegd.


De school dateert uit 1976, en er is sinds de bouw niets meer aan gedaan. Er zitten 220 leerlingen en er werken 30 leerkrachten. De leerlingen zijn zowel afkomstig uit dorpen die zijn erkend als radioactief gebied als uit dorpen die niet meer als zodanig worden aangemerkt.
De school krijgt geen steun van de staat, omdat hij niet in een "agrotoeristisch gebied" ligt. De staat heeft een aantal gebieden als zodanig aangewezen om er extra in te investeren en zo een leegloop te voorkomen.


De aanschaf en plaatsing van de borden had wel de nodige voeten in de aarde. De Wit-Russische bureaucratie trad in werking, en alle contracten dienden aan zeer specifieke eisen te voldoen. Zo dienden ze bijvoorbeeld zowel Engels- als Russischtalig te zijn en moesten ze door verschillende ministeries worden gezien en goedgekeurd. In september ontvingen wij eindelijk het bericht dat het ministerie van Humanitaire Zaken in Minsk zijn fiat had gegeven aan het project. Onze vaste contractpartner CIR (Centre for International Relations) van het ministerie van Onderwijs kon ons toen melden dat zij de leverancier de opdracht hadden gegeven om de borden en bijbehorende uitrusting daadwerkelijk te laten installeren.

oud schoolbord

Op 28 oktober vond de daadwerkelijke levering bij de school plaats, waarna de installatie van de borden op 1 november gereed kwam. Directrice Ljoedmila Filonjoek liet aan het CIR weten dat de kinderen op de eerste maandag na de vakantie "pleasantly surprised" zouden zijn.

We oriënteren ons nu op een nieuw project in Perkovitsji. Mogelijk kan ook de verlichting in de school worden vervangen. Ook die is namelijk in zeer slechte staat.

 

 

Klik hier voor de website van de school van Pekovitsji